Comunicacións externas

    Comprobar certificados