Código de boas prácticas

    Comprobar certificados