Deberes dos membros do Grupo

    Comprobar certificados