Perda da condición de adscrito

    Comprobar certificados